Elhybrider

Dessa bilar laddas via att ta tillvara energin som kommer av att man bromsar. De kan oftast inte köra några längre sträckor eller höga hastigheter på ren el.